Vertēšana

DVPESTATE nodrošina Jūsu nekustmā īpāšuma neatkarīgu vērtējumu, sadarbojoties ar sertificētiem un pieredzējušiem vērtētājiem, šīs jomas professionāļiem.

Kas ir neksutamā īpašuma vērtēšana?

Nekustamā īpašuma vērtēšana ir process, kurā tiek noteikta nekustamā īpašuma tirgus vērtība. To veic nekustamā īpašuma vērtētājs. Nekustamo īpašumu vērtēšana nepieciešama, lai noskaidrotu neksutamā īpašuma tirgus cenu vai pārdošanas cenas atbilstību tirgus cenai, vai aizdevējam, piemēram, bankai darītu zināmu ķīlas vērtību, lai tiktu noteikta aizdevuma summa. Kredītu ar nekustamā īpašuma ķīlu sauc par hipotekāro kredītu.

Kā notiek nekustamā īpašuma vertēšana?

Notiek sazināšanās ar vērtētāju. Ja piesakāties hipotekārajam kredītam, tad jums būs nepieciešams bankas sertificēts vērtētājs.

Vērtētājs izpēta tirgus tendences, apskata nekustamo īpašumu, nosaka īpašuma aptuveno tirgus vērtību, veicot matemātiskus aprēķinus un ņemot vērā faktorus, kas var iespaidot nekustamā īpašuma vērtību.

Pakalpojuma saņēmējs iegūst sertificētu vērtējumu, kas apliecina īpašuma tirgus vērtību noteiktajā laikā.

Kādi ir daži no faktoriem, kas ietekmē neksutamā īpašuma vertējumu?

Ja nav pieejama dokumentācija, piemēram, par ēkas pārbūvēm, īpašuma labiekārtošanu u.c. lietām – ja tās nav saskaņotas, var būt grūti noteikt īpašuma tirgus vērtību.

Nekustamā īpašuma unikalitāte konkrētajā vietā – pieprasījums attiecībā pret piedāvājumu.

Līdzīgu neksutamo īpašumu videjā tirgus cena konkrētajā vietā.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu nekustamā īpašuma vertējumu?

Zemesgrāmatas ieraksts, vai citi dokumenti, kas apliecina jūsu tiesības uz vērtējamo īpašumu.
Tehniskā dokumentācija – ēkas plāns, inventarizācijas lietas kopija, u.c. dokumenti.

Izziņa par to, kā grasāties izmantot vērtējumu, piemēram, būves tāmes, īres līgumi, kā arī citi līdzīga veida dokumenti.

Cik ilgā laikā notiek neksutamā īpašuma vertēšana?

Nekustamā īpašuma vertēšana notiek 2-3 darba dienu laikā pec nekustamā īpašuma apskates, protams, jāņem verā katra nekustamā īpašuma konkretā specifika, kas procesu var pagarināt.